UM PA SRCE

GDE JE ISTINSKA LJUBAV, TU LJUTNJA I STRAH NE POSTOJE

Kada se govori o istraživanjima našeg (unutrašnjeg) bića, teško je zaobići ime Garija Zukava (1942, SAD), duhovnog učitelja, autora svetskog bestselera „Mesto duše“. Istim putem nastavlja i u knjizi „Srce duše“, ovog puta zajedno sa svojom duhovnom partnerkom Lindom Frensis (1951-2002, SAD), gde izlaže dodatne argumente za svoja zapažanja o duši i emotivnoj svesnosti. Iz ove knjige je i sledeći citat… 


A o ljutnji, u vezi sa ljubavlju, reći će: „Ljutnja sprečava ljubav i izoluje onoga ko je ljut… Ljutnja je agonija verovanja da niste sposobni da budete shvaćeni i da ne zavređujete da budete shvaćeni… Ispod ljutnje leži bol, a ispod tog bola leži strah“.

Da li ste u nekom svom napadu ljutnje, a u odsustvu ljubavi, to povez(iv)ali sa svojim strahom? 

……….

GoKo