UM PA SRCE

GORAN KOJIĆ

Već 30 godina u oblasti alternative, ili još preciznije holističkog pristupa životu i zdravlju – za mene su oni karijerni put, ali još važnije: način života.

Sve je počelo od prvog profesionalnog novinarskog angažmana, u mesečniku “Tajne”, časopisu za granična područja života. Tu su mi se otvorili vidici u ogromnom prostranstvu (medicinske) alternative.

To prvo iskustvo je ohrabrilo ne samo dalje istraživanje u ovoj oblasti, kroz osnivanje i uređivanje časopisa „Tajne vašeg zdravlja“, „Zdrav život“ i „Živeti zdravije“, nego i stalno unapređivanje sopstvenih principa življenja, življenja u Ljubavi i razumevanju, u misiji da koliko mogu pomažem i drugima, svima koji su spremni da se menjaju na bolje.

Bio sam pokretač i organizator brojnih inicijativa i manifestacija u oblasti holističkog pristupa zdravlju: Da zaštitimo našu decu, Pokreta za zdraviju Srbiju, Festivala zdravog života, Festivala radosti…

Radionice i kursevi koje sam pohađao od 2004. do 2015.g. dale su mi mnogo više od običnog knjiškog tj. teorijskog znanja. Njega sam sticao i bez tih edukacija. Pre bih rekao da su mi one davale sve više alata za rad na sopstvenom svesnom ličnom razvoju.

A onda su se, najpre spontano, javila iskustva sa efikasnom podrškom drugima iz mog okruženja, koji su me zapitkivali – a zašto ne krenem da se time bavim i profesionalno?

I podstakli da – dodatno učim.

Neko vreme, skoro četiri godine, uporedo sam se bavio i novinarskim poslom, ali i treniranjem drugih u svesnom ličnom razvoju. A tek pre nepune četiri godine odlučio sam da se posvetim samo pozivu trenera za svesni lični razvoj i detoks-trenera.

Živim i radim u Zemunu, kao trener (edukator) i voditelj radionica i ritrita, po Um:Pa:Srce metodi. 

Od prvobitnog istraživanja i učenja o alternativama klasičnom načinu života, do danas, kada živim u skladu sa principima holizma, tj. Jedinstva, i kada sam zdravlje uzeo u svoje ruke, doživeo sam mnoštvo kvalitetnih promena, korak po korak, koje su bile i ostale rezultat potrebe za stalnim ličnim razvojem.

 • 1982.

  STEČENA DIPLOMA inženjera za šumarstvo na Univerzitetu u Sarajevu.

 • 1988.

  POSTAO SAM SARADNIK mesečnika „Tajne”, časopisa za granična područja nauke u izdanju izdavačkog preduzeća BIGZ.

 • 1992.

  OSNOVAO SAM SVOJ PRVI ČASOPIS „Tajne vašeg zdravlja”, u saradnji sa mesečnikom Duga.

 • 2003.

  OSNOVAO SAM „Zdrav Život”, mesečnik i izdavačku kuću koja je bila aktivna do xxxx.

 • 2003.

  ODRŽAN JE PRVI „Zdrav Život”, mesečnik i izdavačku kuću koja je bila aktivna do xxxx.

KLIRING
PORODIČNI RASPORED
FLORITERAPIJA
EKOLOGIJA ORGANIZMA
TEHNIKA EMOTIVNE SLOBODE
STVARALAČKO VASPITANJE
DOPUSTI - OTPUSTI - PREPUSTI